Fallas Music

The best music of Fallas.

Night of Fire

The best music of Fallas in Spotify

Valencia Regional Anthem

Per a ofrenar noves glòries a Espanya

tots a una veu, germans, vingau.

Ya en el taller i en el camp remoregen

càntics d'amor, himnes de pau!

Pas a la Regió

que avança en marcha triumfal!

Per a tu la vega envia

la riquea que atresora

i es la veu de l'aigua càntics d'alegria

acordats al ritme de guitarra mora.

Paladins de l'art t'ofrenen

ses victòries gegantines;

i als teus peus, sultana, tons jardins estenen

un tapís de murta i de roses fines.

Brinden fruites daurades

els paradisos de les riberes;

pengen les arracades

baix les arcades de les palmeres.

Sona la veu amada

i en potentíssim, vibrant ressò,

notes de nostra albada

canten les glòries de la Regió.

Valencians en peu alcem-se.

Que nostra veu

la llum salude d'un sol novell.

Per a ofrenar noves glòries a Espanya

tots a una veu, germans, vingau.

Ya en el taller i en el camp remoregen

càntics d'amor, himnes de pau!

Flamege en l'aire

nostra Senyera!

Glòria a la Pàtria!

Vixca Valéncia!

VIXCA! VIXCA!! VIXCA!!!

Share it with your friends

compartir en facebook compartir en google+ compartir en twitter compartir en pinterest compartir en likedin