La Falla El Mocador convoca els seus sisens premis amb una dotació econòmica de 500 euros

La Falla El Mocador de Sagunt ha convocat la sisena edició dels premis Mocador i Emili Llueca al millor assaig sobre falles i cultura popular valenciana publicat en un llibret de falla, guardons que, enguany, tindran una dotació econòmica de 500 euros: 400 euros per al guanyador del Premi Mocador, obert a comissions falleres de tota la Comunitat Valenciana, i 100 euros per al Premi Emili Llueca, al qual concorreran les falles de la comarca del Camp de Morvedre.

 

Com en anys anteriors, els assajos han de ser originals i han de tindre una extensió mínima de 8.000 caràcters i un màxim de 100.000; a més, en esta edició, com a novetat, es retarda el termini de presentació dels textos, que s’ampliarà fins a les 23.59 hores del pròxim 15 de febrer. Els participants han de remetre a l’adreça de correu electrònic premimocador@lletresfalleres.info un arxiu, preferentment en format Word, que incloga, únicament, el text, sense gràfics ni imatges.

 

El jurat d’estos assajos, escrits en valencià, estarà format per cinc persones relacionades amb l’àmbit de les falles i la cultura popular valenciana, designades per les entitats convocants; a més, un membre d’El Mocador actuarà com a secretari del jurat, però no tindrà vot.

 

Una altra de les novetats importants d’esta edició dels premis Mocador i Emili Llueca és que els guanyadors no se sabran el dia de la presentació del llibret d’esta comissió com solia ser habitual. Durant este acte, El Mocador donarà a conéixer els noms dels tres finalistes de cada una de les categories, ja que els premis als assajos guardonats s’entregaran durant la celebració de la Festa dels Lletres Falleres que es realitzarà en passar Falles.

 

Els participants hauran d’acollir-se a les següents bases:

 

PRIMERA

Els assajos han de ser inèdits, tractar qualsevol tema relacionat amb les falles i la cultura popular valenciana, estar redactats en valencià i publicar-se íntegrament en el volum d’un llibret gran o infantil de qualsevol comissió fallera de l’exercici 2014-2015.

 

SEGONA

Els assajos han de tindre una extensió mínima de 8.000 caràcters i un màxim de 100.000, amb espais inclosos, i s’han de remetre per correu electrònic a l’adreça: premimocador@lletresfalleres.info

S’ha d'enviar l’original en un arxiu electrònic, preferentment en Word, que incloga únicament el text, sense imatges o gràfics.

Cal fer constar el nom complet i el telèfon de l’autor o autors i el nom i telèfon de la persona de contacte de la comissió fallera que publica l’assaig en el seu llibret. Se’n pot fer constar també adreça de correu electrònic.

En qualsevol cas, els convocants garantiran l’anonimat davant dels membres del jurat.

 

TERCERA

El límit d’admissió dels treballs són les 23.59 hores del dia 15 de febrer de 2015.

 

QUARTA

El PREMI MOCADOR és de 400 euros, dividit al 50 % entre l’autor o autors de l’assaig i la comissió de la falla que el publica en el seu llibret (200 euros per a l’autor i 200 euros per a la comissió), juntament amb un diploma i un estendard acreditatiu.

El PREMI EMILI LLUECA és de 100 euros, dividit al 50 % entre l’autor o autors de l’assaig i la comissió

de la falla que el publica en el seu llibret (50 euros per a l’autor i 50 euros per a la comissió), juntament amb un diploma i un estendard acreditatiu.

Tots dos premis no poden ser acumulatius.

L’ingrés efectiu de la dotació econòmica estarà supeditat a la presentació d’un exemplar del llibret de la falla

en què es publique l’assaig premiat.

La dotació econòmica del premi tindrà la retenció tributària que indique la llei.

 

CINQUENA

La participació en el premi es farà de comú acord entre l’autor o autors i la comissió de la falla que publica l’assaig. Es poden presentar al premi tantes obres com es vulga.

 

SISENA

El jurat estarà format per cinc persones relacionades amb l’àmbit de les Falles i la cultura popular valenciana, designades per les entitats convocants. Un membre de l’AC Falla El Mocador actuarà com a secretari del jurat, sense vot.

 

SETENA

Els premis podran ser declarats deserts.

 

HUITENA

En l’acte de presentació del llibret d’El Mocador s’anunciaran els tres finalistes, que rebran un diploma acreditatiu.

El lliurament dels premis tindrà lloc el dia de la Festa de les Lletres Falleres, que serà passades

les Falles i s’anunciarà amb antelació a tots els participants.

El veredicte del jurat es farà públic en la pàgina web de l’AC Falla El Mocador (http://www.elmocador.es),

en la pàgina de Lletres Falleres (http://www.lletresfalleres.info) i en el mitjà oficial del premi Morvedre.info

(http://morvedre.info).

 

NOVENA

L’Associació Cultural Falla El Mocador, L’Arxiu Camp de Morvedre, l’Associació d’Estudis Fallers i la plataforma Lletres Falleres es reserven el dret de reproduir els assajos premiats.

 

DESENA

La presentació d’obres als premi comporta la plena acceptació de les bases. L’incompliment de les bases serà motiu d’exclusió del concurs.

En les circumstàncies no previstes en les bases, els participants s’han d’ajustar a allò que resolguen els convocants.

 

El Premi Mocador i Emili Llueca s’inclouen en els Premis de les Lletres Falleres.

(Foto: Entrega Premis Mocador i Emili Llueca 2014)

La Falla El Mocador convoca els seus sisens premis amb una dotació econòmica de 500 euros

Compártelo con tus amigos

compartir en facebook compartir en google+ compartir en twitter compartir en pinterest compartir en likedin

¿Quieres estar enterado de todo lo que pasa en tu Falla?

Regístrate Gratis y te avisaremos cada vez que tu Falla publique un evento o noticia en nuestra web

Más Información

¿Quieres enviarnos las noticias de tu comisión?

Enviar noticia