La Falla Malvarrosa tornarà a Especial en 2022 en els artistes Mario Pérez i Art en Foc

Falla Avda. Malvarrosa - A. Ponz - Cavite

Són moments difícils per a tots, en especial per al món faller, per #lo que ha supost la suspensió de la nostra singular festa per segona volta i particularment per al colectiu d'Artistes Fallers, ya de per si en una situació complicada en els últims anys. La Falla Malvarrosa, com és habitual a lo llarc de la seua dilatada trayectòria, especialment en els últims 30 anys, sempre ha apostat com a insígnia i valor principal de la nostra festa pels monuments, en la mesura de les nostres possibilitats economicas i moltes voltes alguna cosa més, en busca d'un reconeiximent a la figura i motiu essencial de nostres Falles. Per tal motiu tenim el privilegi en uns dies tan senyalats en els quals estaríem preparant la “plantá” dels nostres monuments, dos notícies importants sobre els nostres artistes fallers: En primer lloc, la continuïtat de Mario Perez un any més per a la confecció del nostre monument infantil en 2022 en l'intenció de competir en lo més alt de la Secció Especial Infantil. Per una atra part, més important encara, per la celebració del nostre 75 Aniversari en 2022, de la contractació de l'empresa ARTENFOC, Jesús i Enrique, junt en el nostre artiste infantil MARIO PEREZ, per a la confecció del monument gran que competirà en la Secció Especial, fet que per a Mario, supon el seu debut en els monuments grans, per a el que considerem està sobradamente preparat despuix d'observar la seua versatilitat i riquea artística com a artesà faller. Hem pensat en esta unió per a realisar el nostre monument, despuix d'haver observat el treball dels últims anys de l'equip Artenfoc, en 13 anys plantant, varen començar en falles infantils i des de fa 8 anys donen el bot a les grans, obtenint els seus primers èxits en 7 primers premis en distintes seccions, atres 3 d'ingeni i gràcia i 3 ninots de secció, treballant en comissions com: Bolsería, Joaquín Costa-Comte Altea, i Ciscar-Burriana on debuten en la categoria d'argent en Valéncia sent nominats per al premi d'Ingeni i Gràcia. Igualment, destacada la seua presència en Alacant, on porten plantant 12 anys en 1 premi de primera en infantil i un ninot de secció; 7 anys plantant fogueres grans, en 2 primers premis i 3 ninots de secció. En estos moments d'incertitut i com a respal als nostres artistes, volem donar-los la visibilitat que sense dubte mereixen els seus treballs per a les falles de 2022, ademés de situar la Falla Malvarrosa com a referent de la nostra festa sobre monuments es referix, al nostre modo d'entendre núcleu principal junt a les comissions de l'èxit de nostres Falles.

Valéncia, 12 de març de 2021. La Comissió

La Falla Malvarrosa tornarà a Especial en 2022 en els artistes Mario Pérez i Art en Foc

Compartix-ho en els teus amics

compartir en facebook compartir en google+ compartir en twitter compartir en pinterest compartir en likedin

Vols estar enterat de tot lo que passa en la teua Falla?

Registra’t Debades i t’avisarem cada volta que la teua Falla publique un event o notícia en la nostra web

Més Informació

¿Vols enviar-nos les notícies de la teua comissió?

Enviar notícia